Komandamız

Hər sözə cavabdehik.

Dövlət və özəl müəssisələr, yerli və xarici şirkətlər getdikcə peşəkar tərcüməyə daha çox ehtiyac duyurlar. Sənədlərin yalnız ingilis dilindən və ya əksinə tərcüməsi tələb olunmur – dünyanın müxtəlif yerlərində avadanlıq təchizatçıları və alıcıları var. Tərcümə komandamız öz sahələrində belə böyük dünya liderlərinə xidmətlər göstərmişdir. Həmçinin vətəndaşlara şəxsi sənədlərin, notarial qaydada təsdiqlənmə imkanı ilə, ingilis, alman, ispan, digər Avropa, habelə MDB ölkələrinin dillərinə tərcüməsini təmin edirik.

Müasir avadanlıq və proqram təminatından, eləcə də tərcüməçilərimizin geniş təcrübəsindən istifadə qısa müddətdə peşəkar tərcüməni həyata keçirməyə imkan verir və bu, tərcümə xidmətləri bazarında komandamızı fərqləndirir. Daimi müştərilərimiz və partnyorlarımız tapşırıqları bacarıqla və hərtərəfli şəkildə həll edə bilən “açar təslim” tərcümə mərkəzi olaraq bizə müraciət edirlər.

Həm şifahi, həm də yazılı peşəkar tərcümə xidmətləri göstəririk. Xidmətlərimiz sənədlər, mətnlər, rəsmlər, videolar, veb-saytlar və s. kimi materialların texniki tərcüməsini də ehtiva edir.

АЛИЕВ ТУРАН

Translator

Я — Алиев Туран зарегистрирован в местном налоговом ведомстве в качестве независимого письменного и устного переводчика. Наряду с этим должен отметить, что в связи с большим объёмом работ в сфере синхронного и последовательного переводов.

“Interpreter” komandası istənilən çətinlikdə olan sənədlərin ingilis və digər dillərə (40-dan çox) peşəkar tərcüməsini həyata keçirən, texniki və humanitar sahələrdə ali təhsil almış, yüksək ixtisaslı tərcüməçilərdən ibarətdir. Biz daima keyfiyyətimizi artırır və xidmətlərimizin əhatə dairəsini genişləndiririk. “Interpreter” tərcümə komandamıza müraciət edərək, tərcümənin məzmunu, işin həcmi və icra müddəti ilə əlaqəli riskləri tamamilə aradan qaldırmış olursunuz. Tərcümənin dəyəri onun növü və çətinlik dərəcəsindəm asılıdır.

%
Bugünə qədərki uğurlu layihələr
%
Onlayn-tərcümə vasitəsilə düzgün tərcümə
%
yeni müştərilərin köhnəyə nisbəti
%
Müştərilərdən gələn qarşılaya bilmədiyimiz istəklər